W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 regulującego maksymalne stawki za zakańczanie połączeń międzynarodowych oraz SMS realizowanych wewnątrz UE, zamieszczamy nowy cennik usług telekomunikacyjnych.

Cennik ten będzie obowiązywał od dnia 15 maja 2020 roku.

Nadmieniamy, iż zmiana stawek w cennikach dla klientów oraz zmiany regulaminów wynikające ze zmiany przepisów prawa nie powodują powstania uprawnienia abonenta do odstąpienia od umowy bez konsekwencji kar umownych w niej zapisanych.

Ułatwienia