Jak możemy Państwu pomóc?

Instrukcja do Dekodera ADB-2840c - TV Złoty HD

Zapoznaj się z dekoderami dostępnymi w Telewizji Cyfrowej Czajen. Sprawdź jakie posiadają funkcje i wybierz pakiet najbardziej odpowiedni dla Ciebie..

Dekoder Czajen jest własnością Czajen i jest udostępniany abonentom w ramach opłaty za wybrany pakiet Telewizji Cyfrowej w celu świadczenia usługi. Nie ma możliwości wymiany dekodera na inny model.

Instrukcja do Dekoderów Motorola, Zyxel, Mag - TV Wielotematyczna

Zapoznaj się z dekoderami dostępnymi w Telewizji Cyfrowej Czajen. Sprawdź jakie posiadają funkcje i wybierz pakiet najbardziej odpowiedni dla Ciebie. Dekoder Czajen jest własnością Czajen i jest udostępniany abonentom w ramach opłaty za wybrany pakiet Telewizji Cyfrowej w celu świadczenia usługi. Nie ma możliwości wymiany dekodera na inny model

Jak odczytać MAC adres i/lub adres IP komputera?

MAC adres jest unikalnym adresem (numerem seryjnym) karty sieciowej. Każdy MAC adres ma długość 6 bajtów (48 bitów) i jest przedstawiany w zapisie heksadecymalnym (np. 12:34:56:78:90:AB).

Adres IP identyfikuje komputer w sieci. Ma długość 4 bajtów (32 bitów) i jest przedstawiany w formie czterech liczb oddzielanych kropką (np. 195.205.100.200).

W zależności od używanego systemu operacyjnego MAC adres lub adres IP karty sieciowej można przeczytać w następujący sposób:

 • Windows NT, XP, 2000, 2003:

  W celu odczytu numeru MAC w systemie Windows NT/2000/2003 lub Windows XP, należy z menu systemowego wywołać Wiersz polecenia (Start->Programy->Akcesoria->Wiersz polecenia) i wprowadzić z klawiatury następujące polecenie:

  ipconfig /all

  System wyświetli w kilku liniach informacje o konfiguracji sieciowej w komputerze. Adres MAC należy odczytać z linii Adres fizyczny. Jest on wyświetlony w postaci 6 liczb heksalnych oddzielonych od siebie myślnikami.

   

 • Windows Vista, Windows 7:

  Otwórz okno wiersza polecenia, klikając przycisk Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenieWiersz polecenia.
  W wierszu polecenia wpisz polecenie ipconfig /all, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Jeżeli w komputerze zainstalowana jest więcej niż jedna karta sieciowa, adres fizyczny każdego komputera jest wyświetlany osobno.

 

 • Windows 8:

  Takie informacje praktycznie nie są nam do niczego potrzebne, ale czasami zdarzy się sytuacja, że np. będziemy chcieli podłączyć jakieś nowe urządzenie w naszej sieci lokalnej w domu, lub coś dziwnego wydarzy się z internetem to te dane będą niezbędne w diagnozie problemu przy kontakcie z infolinią Usługodawcy.

  1. Gdy jesteśmy w START, lub na pulpicie, czy w każdym innym miejscu przyciskamy klawisz z logiem windowsa czy flagą, obok klawisza „Alt” i klawisza „Ctrl” i przytrzymujemy + klawisz „X”.

   + 
  Naszym oczom ujawni się menu w którym wybieramy „Panel sterowania”

  2. Wybieramy i klikamy w zielony napis „Sieć i internet”

  3. Następnie na samej górze w otwartym oknie wybieramy „Centrum sieci i udostępniania”

  4. Po lewej stronie z menu wybieramy „Zmień ustawienia karty sieciowej”

  6. Klikamy dwa razy na połączenie na którym chcemy sprawdzić interesujące nas dane.

  7. W otwartym oknie w zakładce „Ogólne” wybieramy „Szczegóły”

  8. W otwartym oknie pokażą nam się wszystkie informacje.

 • Mac Adres karty sieciowej
 • Adres IP
 • Maska podsieci
 • Adres bramy domyślnej
 • Adres IP serwera DHCP
 • Adresy serwerów DNS

          Teraz Pokaże inne drogi na znalezienie naszego adresu IP jak i adresu MAC.

 • Będąc w „START” – klikamy w „Pulpit” – w prawym dolnym rogu klikamy prawym klawiszem na ikonę połączenia z siecią – wybieramy„Centrum sieci i udostępniania” –  po lewej stronie w „Zmień ustawienia karty sieciowej” – klikamy dwa razy na interesujące nas połączenie – i w zakładce „Ogólne” wybieramy przycisk „Szczegóły” – odczytujemy interesujące nas informacje.
 • Będąc w „START” lub w każdym innym miejscu przyciskamy klawisz  i przytrzymujemy + , otworzy nam się okno „Uruchom” – wpisujemy „cmd”– w otwartym oknie wiersza poleceń wpisujemy komendę „ipconfig /all” – pokażą nam się wszystkie informacje dotyczące połączeń sieciowych na naszym komputerze.
 • Będąc w „START” lub w każdym innym miejscu przyciskamy klawisz  i przytrzymujemy + , otworzy nam się okno „Uruchom” – Wpisujemy„control” to pozwoli otworzyć nam „panel sterowania” – „Sieci i internet” – „Centrum sieci i udostępniania” – „Zmień ustawienia karty sieciowej” – dwa razy klikamy w interesujące nas połączenie – w zakładce „Ogólne” wybieramy „Szczegóły” i odczytujemy interesujące nas dane w otwartym oknie.

 

 • Windows 95, 98, Me:

  Z menu należy wybrać opcję Uruchom (Run) i wpisać polecenie winipcfg. Następnie z rozwijanej listy wybrać aktualnie używaną kartę sieciową.

 • Linux, *BSD, SunOS:

  W wierszu poleceń należy wykonać polecenie ifconfig -a. Spowoduje to wyświetlenie informacji o wszystkich skonfigurowanych interfejsach sieciowych komputera. Można też sprecyzować nazwe interfejsu np ifconfig eth0. Nazwy interfejsów są różne i zależą zarówno od systemu jak i jego konfiguracji. Uwaga: zależnie od konfiguracji systemu, polecenie może wymagac uprawnień administratora. Poniżej widoczny jest przykładowy rezultat:

  eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:98:EF:A6:6E
       inet addr:10.2.7.100 Bcast:10.2.255.255 Mask:255.255.0.0
       UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
       Interrupt:11 Base address:0xe400
  

 

 • Apple Mac OS 9:

  Apple menu -> Apple System Profiler -> zakładka System Profile -> Network Overview -> AppleTalk -> Hardware Address
  Patrz rysunek

 

 • Apple Mac OS X:

  Apple menu -> System Preferences -> Network -> Built-in Ethernet -> Configure ->Ethernet

  lub korzystajac z terminala:

  ifconfig

 

 • Apple iPhone OS:

  Home menu -> Settings -> General -> About -> Wi-Fi Address

 

 • Android:

  Home screen -> Menu -> Settings -> About phone -> Status -> Wi-Fi MAC Address

FAQ - najcześciej zadawane pytana przez Klientów

Poniższa lista pytań i odpowiedzi dotyczy usług świadczonych przez Czajen.

1. Jak prawidłowo wykonać test parametrów Twojego Łącza Internetowego

UWAGA. Wynik testu zależy od wielu czynników, w tym: od ilości aplikacji uruchomionych w czasie testu na Twoim komputerze (np. komunikatory, programy wymiany plików P2P, radia internetowe itp.), pory dnia wykonywania testu. Dlatego prędkość jaką masz do dyspozycji, może różnić się od uzyskanego wyniku pomiaru. Aby wynik pomiaru prędkości łącza internetowego był jak najbardziej miarodajny:

 •    nie korzystaj podczas testu z pośrednictwa urządzeń typu Wi-Fi,
 •     upewnij się że w czasie testu nie są pobierane równocześnie żadne dane przez Twój komputer, oraz nie są podłączone inne urządzenia, które mogą pobierać dane z sieci,
 •     masz zainstalowany najnowszy plugin flashplayer,
 •     sprawdź czy Twój komputer nie jest zawirusowany.

Link do strony:  http://speedtest.czajen.pl/

 

2. Jak mogę stać się Abonentem Czajen?

Nasze usługi można zamówić:

 • bezpośrednio w Salonie
 • w domu podczas wizyty Przedstawiciela Czajen pracującego w terenie
 • telefonicznie poprzez naszą infolinię pod numerem 17 250 60 00
 • na stronie internetowej www.czajen.pl, wypełniając formularz zamówienia

3. Kto może podpisać umowę z Czajen?

Umowa może zostać zawarta z osobą posiadającą prawo do lokalu:

 • w przypadku właściciela lokalu – notarialny akt własności
 • w przypadku osoby zameldowanej – zbieżność adresu w dowodzie osobistym z adresem instalacji
 • w przypadku osoby wynajmującej lokal – umowa najmu

Szczegółowe warunki zawarcia umowy określa Regulamin Operatora.

3. Czy moje sprawy w Czajen może załatwiać mój Pełnomocnik?

Jeśli jesteś Abonentem naszych usług, w Twoim imieniu może występować osoba trzecia posiadająca wystawione przez Ciebie pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo ustanowione w Salonie i poświadczone przez Abonenta, ewentualnie wystawiony przez Ciebie dokument upoważniający opatrzony Twoim własnoręcznym podpisem.

Wyżej opisany dokument musi zawierać następujące informacje:

 • Imię, nazwisko, adres zameldowania, numer dowodu osobistego i PESEL osoby udzielającej pełnomocnictwa
 • Imię, nazwisko, adres zameldowania, numer dowodu osobistego i PESEL osoby, która została upoważniona
 • wskazanie konkretnych czynności, do których osoba trzecia została upoważniona lub informacja, że upoważnienie obejmuje występowanie we wszystkich sprawach w imieniu Abonenta przed firmą Czajen.

5. Czy informacje o stanie mojego konta abonenckiego może uzyskać również mój współmałżonek nie będący Abonentem?

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych informacji dotyczących konta abonenckiego można udzielić tylko Abonentowi lub osobie przez niego upoważnionej.

6. Jak mogę przenieść usługi w nowe miejsce zamieszkania?

Jeśli zmieniłeś miejsce zamieszkania i nadal chcesz korzystać z naszych usług, możesz przenieść usługi, jeśli Twój nowy adres znajduje się w zasięgu sieci. Dostępność usług możesz sprawdzić pod numerem infolinii 17 250 60 00.

Aby przenieść usługi, powinieneś przyjść do Salonu z dowodem osobistym ze stałym zameldowaniem pod nowym adresem. W przypadku braku zameldowania powinieneś posiadać dokument potwierdzający prawo do lokalu (akt notarialny, umowa najmu itp.). Opłatę związaną z przeniesieniem usług na nowy adres określa aktualny Cennik Operatora.

Aby dokonać przeniesienia usług, powinieneś mieć również uregulowane bieżące opłaty abonamentowe.

7. Jak dopisać współmałżonka do umowy?

Jeśli chcesz dopisać do umowy współmałżonka, powinniście przyjść oboje z dowodami osobistymi do Salonu. Dopisanie współmałżonka nastąpi już od następnego miesiąca.

Pamiętaj również, że z dopisania do umowy wynika wspólna odpowiedzialność obu osób oraz konieczność składania podpisów przez wszystkie osoby wymienione w umowie podczas dokonywania zmian wymagających formy papierowej.

8. Jak przepisać usługi na swoją działalność gospodarczą?

Aby przepisać usługi na swoją działalność gospodarczą, powinieneś przyjść do Salonu z następującymi dokumentami:

 • dowód osobisty
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 3 miesiące
 • NIP
 • Regon

Zmiana nastąpi od następnego okresu rozliczeniowego.

9. Zmieniłem dane osobowe – co powinien zrobić?

Jeśli zmieniłeś dane osobowe (określone w Umowie Abonenckiej), powinieneś przyjść do Salonu z dowodem osobistym oraz dokumentem potwierdzającym zmianę (aktem małżeństwa, postanowieniem sądu o zmianie danych osobowych).

Zmiana nastąpi od następnego okresu rozliczeniowego.

10. Jak zrobić cesję?

Cesja to przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej przez Ciebie umowy na osobę trzecią. Można dokonać tylko i wyłącznie cesji wszystkich usług widniejących na aktywnej umowie abonenckiej. Aby zrobić cesję niezbędne jest, aby w Salonie pojawiły się dwie strony – Zbywca i Nabywca usług.

W przypadku nieobecności Zbywcy niezbędne jest, aby Nabywca posiadał podpisane przez Zbywcę zrzeczenie usług na rzecz Nabywcy. Dokument zrzeczenia powinien zawierać dane osobowe Zbywcy ze stałym adresem zameldowania, numerem dowodu i numerem PESEL oraz ten sam rodzaj danych dotyczących Nabywcy.

Niezbędne dokumenty:

 • zbywca – dowód osobisty
 • nabywca – dowód osobisty ze stałym zameldowanie pod danym adresem. W przypadku braku zameldowania – dokument potwierdzający prawo do lokalu (akt notarialny, umowa najmu)

W przypadku kiedy Nabywcą jest Firma albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, niezbędne są następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej – nie starsze niż sprzed 3 miesięcy
 • NIP
 • Regon

Aby dokonać cesji umowy, powinieneś mieć również uregulowane bieżące opłaty abonamentowe.

11. Czy istnieje możliwość czasowego zawieszenia usług?

Korzystając z naszych usług masz możliwość czasowego ich zawieszenia. W tym celu powinieneś udać się do Salonu i złożyć pisemny wniosek o zawieszenie świadczenia usług lub przesłać go na adres: CZAJEN, ul. 3-go Maja 12, 39-300 Mielec, lub e-mail: bok@czajen.pl.

Zawieszenie dotyczy tylko usług stacjonarnych: Telewizja, Internet, Telefon.

Minimalny okres zawieszenia usług wynosi 1 miesiąc, maksymalny 2-3 miesięcy. Decyzję o zawieszeniu usług powinieneś zgłosić z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zawieszenie usług będzie obowiązywać od początku kolejnego Okresu rozliczeniowego. Za zawieszenie usług Czajen pobiera opłatę zgodnie z aktualnym Cennikiem Operatora.

Aby dokonać czasowego zawieszenia usług, powinieneś mieć również uregulowane bieżące opłaty abonamentowe.

12. Jakich formalności musisz dokonać, aby odłączyć usługi?

Rezygnacji z usług może dokonać tylko osoba będąca Abonentem lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo wystawione przez Abonenta.

Jeśli jesteś Abonentem i korzystasz z naszych usług, chcąc zrezygnować z usług powinieneś skutecznie dostarczyć Operatorowi pismo wypowiadające umowę w zakresie danej usługi na druku Operatora lub w formie dokumentu napisanego przez Ciebie i opatrzone Twoim własnoręcznym podpisem (dokument taki powinien zawierać Twoje dane osobowe, numer dowodu, PESEL oraz adres instalacji usług ze wskazaniem konkretnej usługi, którą chcesz odłączyć).

Jeśli jesteś Pełnomocnikiem Abonenta, do opisanego powyżej dokumentu załącz kopię pełnomocnictwa, o ile nie została ona wcześniej załączona do umowy z Operatorem.

Aby skutecznie dostarczyć wniosek o odłączenie usług, możesz wybrać dogodną dla siebie formę jego przekazania Operatorowi:

 • listownie na adres: CZAJEN, ul. 3-go Maja 12, 39-300 Mielec
 • przez e-mail: bok@czajen.pl
 • osobiście: w Salonie, gdzie otrzymasz formularz „Wypowiedzenia umowy”

Okres wypowiedzenia umowy aktualnie wynosi 30 dni od daty skutecznego dostarczenia ww. wniosku Operatorowi.

Jeśli posiadasz zainstalowane urządzenia będące własnością firmy (tj. modem internetowo-telefoniczny lub dekoder cyfrowy lub HD), pamiętaj, aby w ciągu 14 dni po odłączeniu usługi, z której zrezygnowałeś, zwrócić ww. urządzenia wraz z ich kompletnym osprzętem osobiście do Salonu lub umówić się telefonicznie na demontaż i odbiór przez naszego technika. Opłatę za usługę określa aktualny Cennik Operatora.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na tym samym urządzeniu aktywna jest również inna usługa, z której będziesz nadal korzystał. Wówczas urządzenie zostaje w lokalu do czasu ewentualnego wypowiedzenia pozostawionej na nim usługi.

13. Nie dostałam/em rachunków. Co mam zrobić?

Każdorazowo taką sytuację należy zgłosić Operatorowi w celu sprawdzenia przyczyny braku rachunku.

Natomiast jeżeli jesteś Abonentem Internetu, kopię faktury znajdziesz logując się do Strefy Abonenta pod adresem: http://rozliczenia.czajen.pl/index.php

Duplikat faktury możesz otrzymać:

 • od razu zgłaszając się osobiście do Salonu
 • listownie po wcześniejszym zamówieniu duplikatu poprzez Infolinię.

14. Czy mogę otrzymać zbiorczą fakturę za ubiegły rok?

Jest możliwość otrzymania zbiorczej faktury za poszczególne miesiące.

Faktury możesz otrzymać:

 • od razu zgłaszając się osobiście do Salonu
 • listownie po wcześniejszym zamówieniu poprzez Infolinię.

15. Chcę otrzymywać fakturę drogą elektroniczną. Co mam zrobić?

Aby otrzymywać fakturę elektroniczną (e-Fakturę), powinieneś wypełnić wniosek umieszczony na stronie www.czajen.pl i odesłać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Operatora:

CZAJEN, ul. 3-go Maja 12, 39-300 Mielec lub złożyć w Salonie.

Ewentualnie wniosek o e-Fakturę pobrać i wypełnić bezpośrednio w Salonie.

Wysłać skan e-mail: bok@czajen.pl.

16. Chciałbym przenieść numer telefonu stacjonarnego do CZAJEN. Co powinienem zrobić?

Aby przenieść numer telefonu do sieci CZAJEN, powinny być spełnione poniższe warunki:

 • przenoszony numer jest numerem stacjonarnym
 • zmiana nastąpi w obrębie jednej strefy numeracyjnej
 • w miejscu, do którego numer jest przenoszony, musi być dostępna usługa telefoniczna CZAJEN

Do wypełnienia wniosku o potwierdzenie możliwości przeniesienia dotychczasowego numeru do CZAJEN potrzebne będą następujące informacje:

 • przenoszony numer
 • dane właściciela numeru – dane te znajdują się na fakturze od obecnego operatora. Jeśli właścicielem numeru przenoszonego jest inna osoba niż nasz Abonent, niezbędne będzie wypełnienie dodatkowego upoważnienia przez właściciela numeru.

Jeśli wykonałeś powyższe czynności, umów się na wizytę Przedstawiciela Handlowego lub telefonicznie zamów usługę, lub też bezpośrednio zgłoś się do Salonu, wówczas zostaną wypełnione i podpisane stosowne dokumenty rozpoczynające procedurę przeniesienia, a Ty otrzymasz szczegółowe informację na temat dalszego przebiegu sprawy.

17. Konsultant Infolinii pyta mnie o ID Abonenta, a ja nie wiem skąd je wziąć, bo od kilku lat nie byłem w Salonie.

ID Abonenta znajdziesz na każdej fakturze abonamentowej oraz dodatkowo w umowie. W umowie znajduje się również hasło abonenckie. Jeśli zapomniałeś hasła, możesz je ustalić udając się do Salonu lub dzwoniąc na Infolinie. Powyższe informacje może uzyskać tylko osoba będąca naszym Abonentem.

18. Jak zalogować się do Strefy Abonenta?

Aby zalogować się do Strefy Klienta, należy wejść na stronę http://rozliczenia.czajen.pl/index.php i po podaniu ID Abonenta i hasła abonenckiego z umowy można zalogować  się w systemie.

19. Co mam zrobić, aby wypłacono mi nadpłatę powstałą na koncie abonenckim?

W takim przypadku należy przesłać pismo wskazujące pełne dane osobowe Abonenta, adres świadczenia usługi oraz numer konta, na jaki ma zostać przekazana kwota nadpłaty. Dokument musi być opatrzony własnoręcznym podpisem Abonenta lub podpisem spadkobiercy. W takim przypadku należy załączyć akt zgonu i kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do spadku.

Aby skutecznie dostarczyć wyżej opisany dokument Operatorowi, możesz wybrać dogodną dla siebie formę jego przekazania:

 • listownie na adres: CZAJEN, ul. 3-go Maja 12, 39-300 Mielec
 • przez e-mail: bok@czajen.pl
 • osobiście: w Salonie
Jak prawidłowo wykonać test parametrów Twojego Łącza Internetowego

UWAGA. Wynik testu zależy od wielu czynników, w tym: od ilości aplikacji uruchomionych w czasie testu na Twoim komputerze (np. komunikatory, programy wymiany plików P2P, radia internetowe itp.), pory dnia wykonywania testu. Dlatego prędkość jaką masz do dyspozycji, może różnić się od uzyskanego wyniku pomiaru. Aby wynik pomiaru prędkości łącza internetowego był jak najbardziej miarodajny:

 •    nie korzystaj podczas testu z pośrednictwa urządzeń typu Wi-Fi,
 •     upewnij się że w czasie testu nie są pobierane równocześnie żadne dane przez Twój komputer, oraz nie są podłączone inne urządzenia, które mogą pobierać dane z sieci,
 •     masz zainstalowany najnowszy plugin flashplayer,
 •     sprawdź czy Twój komputer nie jest zawirusowany.

Link do strony:  http://speedtest.czajen.pl/

Ułatwienia